EFT - "Emotional Freedom Techniques"
- metoden för alla känslomässigt orsakade problem...
...och förhindrade möjligheter.


  Snabblänkar denna sida:
    En kort introduktion till EFT
    Deklaration om hemsidan & vad är "Original-EFT"
    Vad är EFT?
    Kommentarer från utövare
    Hur går det till?
    Teorin bakom EFT
    Hur upptäcktes EFT?
    Fallbeskrivningar
    Fungerar EFT alltid?
    Användningsområden
    Biverkningar / Nackdelar?
    Hur vanligt är EFT?
    Ett prov ur kursmanualen

EFT - ett genombrott inom

helande och personlig utveckling.


Introduktion & vad är EFT?
Välkommen till www.eft.se som handlar om EFT, en metod som
tar bort (neutraliserar) oönskade negativa känslor - och allt vad dessa kan orsaka, t.ex:

Beroenden, fobier, stress, rädsla, ilska, sorg, ångest, depression, ätstörningar.
Följden av smärtsamma minnen/händelser/trauma; PTSD.
Dåligt självförtroende; prestationsångest, svårigheter att förverkliga mål.
Många psykosomatiska (känslomässigt orsakade) symtom t.ex. kronisk värk,
migrän/huvudvärk, spänningstillstånd till andningssvårigheter.

EFT-metoden är svår att beskriva på ett bra sätt, eftersom den så markant avviker från vad man är van vid. Den har sina rötter i traditionell kinesisk medicin kombinerat med västerländsk psykologi.

EFT skulle kunna kallas fokuserad akupunktur - fast utan nålar. Eller meridianbaserad samtalsterapi. Eller en kombinatio
n av akupressur och speciella affirmationer.

EFT-behandlingen inleds med korrigering för ev. "självsabotage" (att kroppen inte vill som man själv vill). Genom att sedan kombinera stimulering av vissa känsliga meridianpunkter (en del av vårt kommunikations/energisystem) med rätt valda ord (tankar) får man ett synnerligen riktat och effektivt behandlingsresultat!

Just denna kombination har visat sig vara effektiv på annars "olösliga" problemområden. Inte sällan ger EFT resultat som är mycket imponerande och jag ser metoden som "den saknade pusselbiten" - ett viktigt tillskott inom framtidens medicin!
   
Jag heter Per Thuresson och erbjuder EFT-utbildning och behandlingar.
Det känns viktigt att föra ut kunskap om denna metod!


EFT-behandlingen bryter snabbt och varaktigt sambandet mellan tankar och
negativa känslor, t.ex. ett smärtsamt minne lindras betydligt efter en lyckad behandling!
 


Inga preparat eller utrustning behövs.
Man kan behandla sig själv eller andra
.

För att lösa problem som inte svarar bra på traditionella behandlingsmetoder
kan man behöva gå utanför ramarna och göra på ett annat sätt.
EFT-metoden är verkligen något helt annorlunda....och den fungerar oftast!

 Till menyn


Deklaration om hemsidan & vad är "Original-EFT"?

På denna hemsida och i mina kurser har jag som mål att presentera EFT så nära ursprunget som möjligt.
När t.ex. andra, besläktade men viktiga, metoder, synsätt eller tillvägagångssätt tas upp anges detta tydligt. Trots detta kan presentationen komma att präglas av mig - detta är oundvikligt och gäller nog för alla.

Det är Gary Craigs utbildnings-DVD-serier som är "original-EFT" och all annan EFT-undervisning präglas som sagt ofrånkomligt av utövaren - mer eller mindre!
Fullständig information hittar du på Gary Craigs www.emofree.com

Meddela mig gärna om du skulle upptäcka funktions- eller sakfel i hemsidan. Per Thuresson    www.eft.se

Till menyn 
Vad är EFT?

EFT står för Emotional Freedom Techniques, utvecklat av Gary Craig, USA.

EFT är nog den enklaste och mest mångsidiga av de nya s.k. meridianterapierna (även kallat energipsykologi).

Dessa utgör ett viktigt komplement till vanlig sjukvård!  EFT fungerar ofta effektivt inom flera områden, som hittills varit svåra eller omöjliga att lösa med traditionella metoder.

EFT är en kombination av speciella affirmationer och en form av akupressur - man stimulerar vissa akupunkturpunkter med fingrarna. Vad man säger/tänker under behandlingen är helt avgörande för resultatet.

Ibland är effekten minst sagt dramatisk: Fleråriga problem kan minska eller försvinna helt efter en kort stunds behandling. Normalt får man dock göra några behandlingar.

EFT kan användas på en mängd olika områden:

 •  Värk, speciellt kronisk; migrän, psykosomatiska sjukdomar
 •  Beroenden, missbruk: alkohol, droger, nikotin, mat, sötsaker
 •  Andningssvårigheter, astma, allergier
 •  Fobier t.ex. höjd- spindel- orm- cell- flygfobi, rädsla att tala inför andra
 •  Depression, sömnproblem, irritabilitet
 •  Alla negativa känslor t.ex. stress, ilska, sorg, rädslor, oro, ångest
 •  Följderna av plågsamma händelser, misshandel; att våga köra igen efter en bilolycka
 •  PTSD: Post Traumatic Stress Disorder
 •  Panikångest
 •  Barns problem t.ex. separationsångest, stamning, sängvätning, inlärning
 •  Prestationsrelaterade aktiviteter t.ex. sport, försäljning, tentamen/prov,  uppkörning för körkort.
 •  Personlig utveckling, dålig självbild, att nå mål, relationer

När EFT utövas korrekt, uppnår 80% antingen en tydlig förbättring eller fullständig befrielse från problemet. Nybörjaren klarar ofta 50% !

EFT är en mycket kraftfull teknik, som på kort tid bryter fastlåsta mönster.

 •  Fungerar ofta när inget annat hjälper.
 •  Ofta snabbt, milt och varar länge.
 •  Inga preparat eller utrustning behövs.
 •  Behandlingen är mycket riktad (ett problem i sänder).
 •  Man kan behandla sig själv eller andra.
 •  Kan lätt läras av alla


 Till menyn

Kommentarer från EFT-utövare:


"Some day the medical profession will wake up and realize that unresolved emotional issues are the main cause of 85% of all illnesses. When they do, EFT will be one of their primary healing tools .... as it is for me."    - Eric Robins, MD -

Curtis Steele, MD, Canada:
(80 patienter/vecka)
"EFT är den effektivaste terapin, som jag har lärt mig und
er hela 40 år som terapeut."
Dr. Fred Gallo:
"Att knacka på kroppens energisystem samtidigt som man tänker på ett känslomässigt (eller fysiskt) problem är en extraordinär healingteknik som förtjänar Nobelpriset. Dess inflytande på den medicinska vetenskapen kommer garanterat att bli enormt."
Psykiater, på CD:n EFT for Newcomers:
"Som jag ser det, finns det ingen annan terapi, som ens kommer i närheten av de resultat EFT ger på t.ex. fobier!"
Nils-Olof Jacobson, psykiater:
"EFT är lätt att lära, men en konst att utöva."
"Hur används EFT? Principen är enkel: Personen bestämmer sig för vilket besvär eller problem han vill behandla, fokuserar på det och går igenom omkring femton akupunkter genom att knacka eller trycka lätt på dem. När man har övat in proceduren tar den bara några minuter. I typiska fall upplever man en avspänd känsla efter behandlingen, med lättnad av besväret."
"Själv har jag nu använt EFT i snart 1 1/2 år när detta läses, både för egen och anhörigas del och för intresserade patienter. Jag skulle ju inte göra det om jag inte upplevde att metoden ofta hjälper. Ibland tycks den inte fungera alls; andra gånger verkar den förbluffande starkt och snabbt. Det är oerhört fascinerande att se en patient bli fri från en långvarig, kanske mångårig, fobi med en enda behandling som kan ta mindre än en halvtimme."
Rune Hagen, psykolog, Bergvik:
"Vi är i början av ett paradigmskifte i hur vi ser på psykologisk helande. Nu tror de flesta att kognitiva, neurologiska, eller kemiska ändringar är nödvändiga för att helande ska ske. Emellertid visar mer och mer klinisk erfarenhet och forskning att det finns en djupare nivå av direkt intervention än detta; nämligen kroppens energi system."
Birgitta Lejonklou, EFT-terapeut:
"Själv botades jag från mitt chokladberoende efter en enda behandling med denna fantastiska metod."
Efter en tids utövande lät det så här:
"En helt banbrytande metod med enorm potential att förändra våra liv till det bättre."
Ian Welch, Healer, England:
"För er som arbetar med olika alternativterapier, innebär EFT ett jättelyft för vad ni kan hjälpa era klienter med framöver."
Någon har sagt:
"De nya meridianterapiernas upptäckare, Roger Callahan, borde nomineras till nobelpriset."
Joseph Mercola, Läkare, USA:
Mercola hjälper patienter med viktproblem och diet sedan decennier.
"När jag började med EFT på mina patienter började det verkligen hända saker."
Silvia Hartmann, Hypnoterapeut, England:
( I detta lite längre inlägg får man en känsla av EFT:s stora potential )
   "Hösten 1998 dök det upp 3 små bokstäver överallt på våra hypnosrelaterade diskussionssidor på Internet: EFT.
   Moderatorerna var tvungna att förbjuda diskussioner om tekniken, eftersom den kom att helt dominera diskussionslistor, ursprungligen tänkta för hypnoterapi, NLP och strategier för personlig utveckling i allmänhet.
   Jag kände flera terapeuter som var så oerhört entusiastiska över EFT, och jag kunde inte förstå, vad som i hela friden kunde vara så intressant!
    Hursomhelst, jag kollade hemsidan www.emofree.com och samma kväll beställde jag kursen.
    När kursen sedan kom (11 Videoband, 4 ljudband och en tjock manual) satte jag mig ner med en stark kopp kaffe och med så öppet sinne jag bara kunde. När behandlingarna visades, följde jag själv med för att lära mig proceduren och punkterna.
    En timma senare, hade jag öppnat en mycket blockerad traumatisk tid i mitt liv: Min fars död.
    Jag hade nuddat vid den intensiva smärtan jag burit på under hela 7 år, jag hade blivit förskräckt av insikten, att de 7 åren inte ens hade börjat läka sorgen; jag hade fått bort smärtan genom knackandet, nått ett tillstånd av briljans och klarsyn; ett tillstånd av medvetenhet; en befrielse så djupsinnig, att jag saknar ord för att beskriva hur det kändes och hur det påverkade mig!
Jag förstod då, att allt jag hört om denna teknik var sant!
Den var verkligen så djupsinnig och kraftfull som dom hade sagt.
Den fungerade verkligen !
Sedan dess, har inte mitt liv varit, som det var innan.
Som terapeut, sedan EFT, har jag nästan kunnat få dom lama att gå och dom blinda att se.
Jag har fått fler tackbrev under det senaste året, än under de föregående 15 åren!
Som lärare, har jag möjliggjort för mina elever att lära på en nivå, som de aldrig trodde skulle vara möjlig.
Som individ, har jag upptäckt en ny skicklighet och förmåga, som jag aldrig trodde om mig själv, och de färdigheter jag hade har flerdubblats.
Som mor, har jag kunnat lugna mina barn; kunnat stödja dem på ett sätt jag inte ens kunnat föreställa mig tidigare och dessutom hjälpt dem att för gott komma över begränsningar och ögonblick av hopplöshet.
Vad mer kan jag säga ?
Jag hoppas innerligt, att detta blir början till upptäckten av ditt verkliga jag genom denna underbara själ/kropp healingmetod !
Gud välsigne EFT."
(Inledningen i Silvia Hartmanns e-bok "Adventures in EFT", översättn. Per T.)
 Till menyn


Hur går en EFT-behandling till?

I detta avsnitt beskrivs i stora drag hur en behandling går till. Sist kommer en länk till en video som visar EFT i dess enklaste form.

Med tanke på hur djup och varaktig effekt man kan få av en EFT-behandling, är tillvägagångssättet överraskande enkelt:

 •   Du väljer något som stör dig i ditt liv.
 •   Med hjälp av speciella affirmationer motverkas kroppens   "självsabotage" (att den inte vill göra så som du vill)
 •   Du tänker på problemet medan du
 •   Stimulerar ett antal meridianpunkter med fingrarna
 •   Ibland använder man "Gamut 9" = ett antal moment där man avsiktligt växlar fokus åt olika håll. Detta kan närmast beskrivas som "hjärngympa" och anses förbättra kommunikationen mellan   höger och vänster hjärnhalva.

Behandlingen görs påklädd. Man ligger, sitter eller står.
Inget stoppas in i kroppen t.ex. nålar eller piller.
Ingen utrustning används. 
Man gör det på sig själv, på någon annan eller visar någon hur han/hon skall göra.
 
Det har oftast ingen betydelse hur länge man haft ett problem. 
Negativa effekter är ytterst ovanligt.
Det går också fint att leda behandlingen per telefon efter översända anvisningar.

En "runda" EFT-behandling tar allt som allt endast c:a 2-4 minuter. 
Det händer faktiskt ibland, att problemet försvinner helt på denna korta behandlingstid, och då kan man ibland känna sig som ett levande frågetecken.  
Normalt får man dock göra flera "rundor", varvid problemet minskar undan för undan.

På följande video kan du se den allra enklaste formen av EFT-behandling. Det är den s.k. genvägen som visas, en mycket enkel "mekanisk" procedur men nog så effektiv. Fungerar oftast men ibland "händer inget". För att då få EFT att fungera behövs ofta dels att man går in mer i känslan, och dessutom att man styr språket/tankarna på ett speciellt sätt, det sista kan vara knepigt att göra vid egenbehandling. Här är länken till Jessica Ortners presentation på Tapping World Summit 2011.

 Till menyn


Teorin bakom EFT


"Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem som vi skapat med det gamla sättet att tänka"
      Albert Einstein

EFT har vuxit fram genom praktiska erfarenheter - man har utgått från Roger Callahans överraskande upptäckt och hans stora arbete "Thought Field Therapy", TFT - se "Artiklar".
Jämfört med TFT är EFT mycket enklare att lära sig, och har betydligt fler användningsområden. EFT utvecklas i en rasande fart tack vare alla entusiastiska utövare, som bidrar med nya erfarenheter och kunskap.

Någon vetenskapligt bevisad teori finns ännu inte, men håller på att växa fram - se menyn: Forskning - Artikar - Analyser.

Men det finns en tänkt verkningsmekanism som verkar logisk och som bekräftas väl av hur EFT fungerar i praktiken. Här skall jag försöka förklara det hela:

För att förstå EFT får man tänka i nya banor:

 • Att det strömmar en "livsenergi" i meridianer i kroppen
 • Att våra tankar kan störa detta flöde
 • Att dessa störningar upplevs som olika negativa känslor

  Vetenskapen accepterar ännu inte detta; ett av problemen är att det är svårt att mäta den subtila livsenergin med instrument - men den påverkar (märks av) biologiska organismer.

EFT är en emotionell helandeteknik och baseras på en revolutionerande upptäckt, som bryter mot grundtankar inom den traditionella psykologin. Upptäckten hävdar att:


"Orsaken till alla negativa känslor
är en störning i kroppens energisystem"


Allting är egentligen energi eller om man så vill, en manifestation av energi.

Flera vetenskapsmän har funderat kring detta, t.ex Einstein e=mc2.

I Kina ansåg man att livsenergi (chi) flyter i meridianer, ett energisystem i kroppen, och kartlade detta för flera tusen år sedan. 

Kroppens meridiansystem har visat sig ha en central roll, när det gäller hur man mår!   Följande mekanism råder:


Tidigare negativa händelser i vårt liv...
...eller en påminnande tanke idag

orsakar störningar i kroppens meridiansystem.

Störningarna ger olika kroppsliga förnimmelser, får kroppen att
reagera onormalt eller man får fysiska besvär.


Traditionellt anser man, att händelserna/tankarna i sig direkt orsakar de negativa känslorna, men det är alltså en tvåstegsprocess enligt ovan.

EFT har visat sig kunna korrigera och balansera mellansteget!

EFT-behandlingens 3 viktigaste moment är:

1) Först korrigerar man för s.k."psykologisk reversering" (ibland kallat självsabotage), en slags felpolarisering i kroppens energisystem, som (när den är aktiv) förhindrar varje form av helande. Detta görs med de speciella affirmationerna.
Blockeringen bryts sedan genom att man samtidigt:
2) tänker på problemet, så att blockeringen uppstår
3) stimulerar meridianerna varvid blockeringen "störs" och försvinner - inte sällan för gott avseende det aktuella problemet.

De negativa känslorna försvinner och kroppen reagerar normalt.


Exempel på negativa känslor: 
rädsla, ilska, sorg, frustration, oro, ångest, hat, förbittring.

Motsats: frid, lugn, lycka, harmoni.


De negativa känslorna påverkar oss på många olika områden, kanske utan att vi inser det. Ett par exempel:
Vid beroenden finns det ofta en slags oro bakom, en oro som man "medicinerar" med t.ex. mat, godis, nikotin, alkohol eller arbete. När denna oro tas bort med EFT, behöver man inte längre använda så mycket viljestyrka för att avhålla sig.

Vid sportprestationer kan rädslan för att misslyckas göra att man spänner sig och motoriken försämras.

Många fysiska problem, t.ex. kronisk värk, spänning eller andningssvårigheter orsakas till stor del av negativa känslor (psykosomatiskt) och svarar därför på EFT. Behandlingen är mycket avslappnande och onödig muskelspänning och därmed värk försvinner. Först riktar man in EFT-behandlingen på det fysiska symtomet, men om detta inte hjälper, behandlar man de negativa känslor man kan tänka sig ligga bakom.

 Till menyn


Hur upptäcktes EFT?  - En märklig upptäckt...

Roger Callahan, en amerikansk psykolog, gjorde en märklig upptäckt. Han lyckades av en ren tillfällighet bota en svår mångårig fobi på en kort stund genom att försiktigt "knacka" patienten på en meridianpunkt. Roger insåg vikten av vad som skett och inledde en systematisk forskning som ledde till slutsatsen:
"Orsaken till alla negativa känslor är en störning i kroppens meridiansystem"

Han kom fram till hur man på ett helt nytt sätt kunde bearbeta negativa känslor och trauma och tog fram sin banbrytande metod Tanke­fälts­terapi - TFT. Ett helt nytt synsätt - ett paradigmskifte - när det gäller behandling av känslomässigt orsakade problem.
TFT är verkligen ett genombrott och användes numera in
te minst mot fobier och för behandling av trauma inom f.d. krigsområden - med synnerligen befriande resultat!
Även om förarbeten gjorts långt tidigare var det Roger Callahan som åstadkom det stora genombrottet. Men TFT var bara början...

En explosiv utveckling...
Ur TFT utvecklades snart ett antal nya metoder: t.ex. EFT, TAT, BSFF, EmoTrance.
Alla har de sina fördelar och speciella tillämpningsområden men de har en sak gemensamt: en förbluffande förmåga att hantera känslomässiga problem milt och effektivt.
EFT är kanske p.g.a sin enkelhet, mångsidighet och fria spridning den metod som f.n. ökar mest.

Utvecklingen av TFT till EFT:
En av Rogers Callahans tidigaste elever var Gary Craig som vidareutvecklade och förenklade TFT.
I TFT använder man olika meridianpunktskombinationer (nycklar; algoritmer) för olika problem. Gary Craigs stora förenkling var att använda samma tillvägagångssätt oavsett problemtyp: man knackade på ett större antal punkter vare sig det behövdes eller ej. Den nya metoden fick namnet "Emotional Freedom Techniques" - EFT.
Tack vare förenklingen och utvecklingen fick EFT betydligt fler användningsområden än TFT och blev dessutom mycket lättare att lära sig.

EFT sprids ideellt från Garys Craigs innehållsrika hemsida med bl.a. fritt nyhetsbrev vilket gör att antalet entusiastiska och kreativa utövare ökar för varje dag och att nya användningsområden tillkommer hela tiden.
EFT-metoden är nu inne i ett mycket expansivt skede.
Här en artikel på engelska som beskriver expansionen.

Den fascinerande berättelsen om hur meridianterapierna upptäcktes och utvecklades kan du läsa i en artikel skriven av Nils-Olof Jacobson, överläkare inom psykiatrin. Anm: Länken nersläckt okt. 2008! Artikeln som är på svenska fanns i tidningen Sökaren redan år 2000 och betonar bl.a behovet av forskning som nu kommit igång, se menyn: Forskning - Artikar.

 
 Till menyn

Fallbeskrivningar

Nedan har jag avsiktligt valt ut några lyckade fall för att visa kraften i EFT-behandlingen. Men alla fall resulterar inte i den snabba effekt du ser här. En del individer kräver uthållighet, och några kan man göra väldigt lite för.
Nybörjaren brukar emellertid klara 50%, och den erfarne klarar över 80%!

Lägg märke till EFT-metodens otroliga mångsidighet.

Sist i denna del hittar du en länk till många fler fallbeskrivningar!

Rädsla att tala inför andra är en av de vanligaste fobierna!

Det är faktiskt en fobi - en överdriven rädsla.
Och de som är drabbade, tror att de är ensamma om det.
De pratar inte så mycket om det heller - av naturliga skäl!

Här ett mail som jag fick nyss från en lycklig EFT-are:

Hej Per!
Här kommer en verklig berättelse:
Har varit på kurs när det gäller att träna sig inför att söka nytt jobb. Var och en fick stå upp inför de andra deltagarna och berätta om sina positiva och negativa egenskaper. Detta skulle bedömas av deltagarna. Inget man gör varje dag. Så ut och låste in mig på toaletten och knackade med EFT några rundor mot "nervös och orolig att prata inför grupp". Döm om min förvåning, jag som brukar bli så nervös och svettas. Nu kände jag mig helt kolugn när jag stod därframme och väldigt självsäker.

Nästa dag skulle vi göra en riktig intervju med videokamera och en panel som skulle bedöma oss. Snacka om kusligt nervöst. Man är helt enkelt inte van vid en sådan situation. Samma procedur, började jag knacka flera rundor, men det släppte inte. Jag fortsatte knacka ända till jag blev inkallad inför kameran och rekryteraren som skulle fråga ut mig. Jag kände ett otroligt lugn inför detta. Har videofilmen hemma nu och skall titta på detta så småningom. Vilket verktyg EFT är!
Hälsningar Karin

Godissug förvandlades till motvilja på 15 minuter:

Jag glömmer nog aldrig Jan-Eriks reaktion. Han var en av deltagarna på den första kursen jag hade. När vi alla övade på ett beroende, choklad i hans fall, graderade han sin längtan efter chokladen till minst 25 på den s.k. SUD-skalan 0-10, där 10 = högsta tänkbara längtan. Efter en runda var den nere i c:a 5, efter 2 rundor var den bara 2, och han utlyste auktion på chokladen. Efter några rundor till ville han inte höra talas om choklad överhuvudtaget, och kunde omöjligt tänka sig att äta den. Ett halvår senare var chokladen fortfarande måttligt attraktiv.

Migrän avhjälpt per telefon:

För en tid sedan ringde jag till Barbro. Så småningom svarade hon, men jag kände inte igen henne riktigt: hon hade haft migrän hela dagen, kunde inte gå upp och hade svårt att prata.
Jag föreslog att vi kunde försöka minska besvären med hjälp av EFT, men jag minns att jag var mycket tveksam, för Barbro kunde nästan inte tala, och hon hade aldrig gjort EFT förut. Dessutom hade vi bara 30 minuter på oss eftersom jag hade en tid att passa.

Nåväl, vi satte iallafall igång: Eftersom hon inte hade en aning om vad EFT var, så fick jag förklara varje moment, varje punkt, varje fras av behandlingen för henne. För varje runda blev hon tydligt bättre, och efter c:a 20 minuter var det bara en obetydlig huvudvärk kvar. Hon kunde då gå upp, duscha, äta och varva ner en stund vid TV:n.

Knävärk sedan 10 år:

Krister, 80 år, hade knävärk sedan mer än 10 år. På köksbordet stod ett par värkmediciner som han måste ta dagligen, men värken fanns där jämt iallafall.

Jag gjorde en EFT-behandling på honom, och vi fick uppleva ett s.k. enminutsunder: Efter en enda behandlingsrunda (2 min.) var värken fullständigt borta, och vi undrade nog båda två, vad som hade hänt! Påföljande dag var helt värkfri.
En vecka senare var värken fortfarande borta, frånsett 3 punkter på knät som kändes lite grann.

Depression / Panikångest

Eva-Lena var påtagligt deprimerad, orolig och hade ångestattacker. Hon kallade sitt problem "denna olösbara hopplöshet". Efter drygt en timmas behandling kändes det märkbart bättre. Vi talades vid drygt en månad senare och då var hon förvånad: Hon hade inte fått några ångestattacker sedan behandlingen! Hon var naturligtsvis glad men förvånad över resultatet, men vågade ännu inte riktigt tro att det var sant eller att det skulle stå sig. 5 månader senare gick hon min kurs, för att kunna arbeta vidare själv med EFT.

Snus:

2 snusare, den ena hade alltid snus inlagt utom när han sov eller åt. Under övningen försvann snuslusten, och det var fortfarande lätt att låta bli att snusa efter 3 veckor. 2 andra snusare vid ett annat tillfälle lyckades inte. ( När det inte går, får man leka detektiv, och försöka komma på den egentliga grundorsaken till snusandet, vilket kan ta lite tid )

Gruppövningen "Borrowing benefits"

på förra återträffen var mycket effektiv. Den gav överraskande positiva resultat hos samtliga deltagare. Inte minst hos huvudpersonen som hade råkat ut för en traumatisk olycka med sitt knä i sin ungdom.

När vi hade behandlat denna händelse, märkte han sedan en påtaglig och oväntad minskning av sina besvär i skulderpartiet. Han berättade för mig, att eftersom han haft dessa besvär under så lång tid, så var det uppenbart för honom att just gruppövningen hade löst problemet.


Gruppövning under en kurs, alla samtidigt, men på var sitt problem:

Så gott som alla deltagarna fick positiva effekter. Här är några ex:

Stina hade sprutfobi. Efter en runda satt hon och höll i sprutan. Efter två rundor drog hon sprutnålen utefter handens yttersida. Jag tyckte det var olämpligt, och uppmanade henne att sluta.

Åke hade sötsug. En full marmeladburk fanns tillhands: "Den kan jag äta upp på någon minut" lät det. Efter 10 minuter var det inte aktuellt längre. Fortfarande efter flera månader var det lätt att låta bli att äta marmelad.

Erika hade knävärk som försvann på en runda. Sedan, på vägen hem, när hon väntade på bussen, kom värken tillbaka. (Fysiska symtom får ofta behandlas flera gånger innan de ger sig.)

Ralf hade tinnitus sedan många år. Konstant. Blev inte bättre under kursen, men när han hade sett vad som hänt med flera andra deltagare, bestämde han sig för att tålmodigt fortsätta hemma. Efter c:a en månad minskade tinnitusen plötsligt och påtagligt: Från flera starka toner till bara någon ton och betydligt tystare. Uthållighet var viktigt i detta fall.

Choklad: Maggan hade med sig den största chokladkaka jag någonsin sett. Hon tappade helt lusten för sin choklad efter ett par rundor.

Hemligt problem. Redan efter 2 rundor vågade deltagaren avslöja vad problemet var, nämligen rädsla att tala inför andra.

Samtliga namn ovan är ändrade av hänsyn till individerna.
Det finns mängder av fallbeskrivningar på den Amerikanska sidan www.eftuniverse.com

  Till menyn

Fungerar EFT alltid ?

Nej, metoden är inte perfekt, men:


När EFT utövas korrekt, uppnår 80% antingen en tydlig förbättring eller fullständig befrielse från problemet.
Nybörjaren klarar ofta 50% !


När nybörjaren utövar EFT rent "mekaniskt", alltså använder basreceptet utan särskild skicklighet eller fantasi, brukar man klara c:a 50%!
Men det finns många nivåer eller knep att ta till för att lyckas bättre, och med erfarenhet och fallenhet kan man klara mer än 80%!
Mest avgörande är dock utövarens fantasi: att hitta rätt infallsvinkel (eller grundorsak) till problemet. Och uthållighet.


Som Nils-Olof Jacobson så klokt säger:
"EFT är lätt att lära, men en konst att utöva."


Användningsområden

EFT kan användas på alla problem orsakade av obearbetade negativa känslor som ju påverkar och begränsar oss på väldigt många och vitt skilda områden, ofta utan att vi först inser det.

Tabellen nedan, som länkar till  www.EFTUniverse.com  ger många fallbeskrivningar att studera.

Lägg märke till att många problemområden som svarar bra på EFT kan vara mycket svårbehandlade med traditionella metoder.


Biverkningar / Nackdelar ?

Eftersom EFT-behandlingen är så enkel till sin karaktär, är det svårt att tänka sig någon biverkan överhuvudtaget. Men man skall inte underskatta effekten: EFT balanserar kroppens energisystem på en mycket djup, fundamental nivå. Praktiken visar dock att negativa effekter är utomordentligt ovanliga:

Så gott som alltid upplevs EFT så, att besvären gradvis minskar under behandlingens gång: Sorgen minskar; spindeln verkar mindre farlig; värken minskar; den traumatiska händelsen känns mindre hemsk, tanken att tala inför andra känns inte så svår o.s.v.

Ibland händer det att man under behandlingen blir medveten om en tidigare förträngd negativ händelse, och man kan bli berörd av detta, t.ex. börja gråta.
Detta kan verka olyckligt, men den erfarne EFT-utövaren vet att detta egentligen är ett ypperligt tillfälle att äntligen kunna nå och behandla denna grundorsak, och därmed lösa problemet kanske för gott!

Individer med psykiska problem eller "tung" bakgrund bör inte behandlas utan samtidig assistans av någon med utbildning inom området. Man skall inte ge sig in på områden där man inte hör hemma och kanske inte kan hantera de situationer som skulle kunna uppstå. Det är dock min personliga uppfattning, att om psykvården kompletterades med EFT, skulle många fall kunna lindras högst väsentligt.

Som utövare bör man upplysa klienten om ovanstående, be klienten att avbryta om det känns fel samt inse sin egen kompetensbegränsning.

Läs också Gary Craigs artikel om bieffekter / negativa reaktioner vid EFT-behandlingar med exempel på tillstånd som inte skall behandlas (utan samtidigt professionellt stöd). Artikeln belyser dock hur ovanligt det är med kraftiga negativa reaktioner samt visar på flera sätt att minimera negativa upplevelser genom att först ta udden av problemet. Sedan, när det känns tryggt, kan man gå allt djupare och behandla de olika detaljerna (aspekterna) som tillsammans utgör grunden för problemupplevelsen.

Nackdelar:
Det finns ett pa
r nackdelar som bör nämnas, men de ligger på ett annat plan: Själva tillvägagångssättet bryter mot mångas trossystem - man får "ont i världsbilden"! För terapeuten, som vet hur väl EFT kan fungera, kan fenomenet vara frustrerande:

1) Behandlingsproceduren är så totalt annorlunda och delvis så bizarr att en del personer har mycket svårt att ens vilja försöka. Det hela passar helt enkelt inte in i deras världsbild.

2) Detta kan i sin tur ge ytterligare en ännu mer frustrerande effekt, som jag råkat ut för flera gånger: Någon som haft ett långvarigt problem, t.ex. värk sedan 10 år, och så småningom förmås prova EFT och speciellt om problemet försvinner efter en kort behandling, vill inte inse att det var EFT-behandlingen som löste problemet.
Andra mer jordnära förklaringar tas till: Det bara råkade försvinna nu / har aldrig haft problemet / du hypnotiserade mig eller ett totalt ointresse att fortsätta. Man återgår hellre till medicin eller allmänt accepterade terapier. Fenomenet är välkänt och ganska vanligt (10%?) och kallas Apexeffekten (förnekande).

OBS vid egenbehandling - var medveten om att Apexeffekten kan drabba dig själv! Blev du t.ex. plötsligt ointresserad av att fortsätta din behandling?

Nackdelarna kan i viss mån motverkas genom att bygga broar från accepterade metoder, genom att förbereda/förvarna samt genom medvetenhet.


Hur vanligt är EFT?

EFT sprider sig nu över stora delar av världen och antalet entusiastiska utövare ökar för varje dag!
En sökning med Google på "emotional freedom techniques" gav i ......

november 2004 = 18.000 träffar!
mars 2005  =  49.100 träffar!
november 2005  =  169.000 träffar!
februari 2006  =  216.000 träffar!
juli 2008  =  404.000 träffar!
april 2009 =  760.000 träffar!
2009 ändrade Google sökkriterierna:
mars 2010 = 191.000 träffar!

januari 2012 = 946.000 träffar!

På mindre än 10 år har metoden fått många anhängare.

Klicka här så får du får du veta antalet träffar på sökmotorn Google just nu! 
Om denna genväg inte fungerar, gå själv in på Google och sök på ....
"emotional freedom techniques"
Antalet träffar kan variera från dag till dag.

Till menyn


Ett prov ur kursdokumentationen.

Aspekter

- deras betydelse och påverkan på behandlingsresultatet.

Aspekter = vad klienten tänker på när det gäller det aktuella problemet.
Eller ur vilken synvinkel.

Om det finns mer än en aspekt, kommer klienten (ibland snabbt) att skifta till nästa aspekt när den blir aktuell eller gör sig påmind, och problemet lättar inte nämnvärt förrän alla aspekter behandlats.

Det är av största vikt att inse den här mekanismen, eftersom man annars kan tro att EFT inte fungerar, när man i själva verket har eliminerat den första aspekten helt !

Alltså: Om SUD-nivån inte minskar, måsta man fråga vad klienten tänker på eller på vilket sätt det fortfarande känns svårt.

Tandläkarskräck  (här som ett exempel med många aspekter.)
- Är du rädd för tandläkaren?
- Jag är livrädd !!!
- På vilket sätt ?
- På alla sätt !
- "Även om jag är livrädd för tandläkaren......." (=några behandlingsrundor)
- Känns det bättre ?
- Lite kanske.   ( Nu börjar klienten få lite perspektiv på det hela )
- Hur känns det värst ?
- BORRET !
- "Även om jag är livrädd för borret ......" Några rundor.
- Borret är OK / känns inte så viktigt nu. Men jag är rädd ändå.
- Vad tänker du på nu ?
- Sprutan !!
- "Även om jag är rädd för sprutan, som dom precis skall sticka i mig ......"
- Det är OK men nu tänker jag på lukten hos tandläkaren...

Aspekt efter aspekt måste behandlas. Oftast är de inte särskilt många men man måste vara medveten om att dom kan vara flera. När alla behandlats känns det helt lungt.
Men ibland kommer man inte på alla, förrän man är i den verkliga situationen, och då kan det bli "fel" i alla fall. Om vi fortsätter exemplet ovan: Väl hos tandläkaren var allt OK tills stolen fälldes ner och tandläkaren böjde sig över klienten: Känsla av tvång / instängdhet / maktlöshet, vilket snabbt kunde knackas bort.

För att få fram alla aspekter kan man "göra en video" av situationen, och köra den i fantasin. Varje gång det kommer upp något obehagligt, pausar man videon, behandlar aspekten, och kör sen vidare.

Aspekter på rökavvänjning kan vara:
1) Även om jag känner denna längtan efter cigaretten, accepterar ...
2) Även om jag har gjort mig förtjänt ..... accepterar ... (belöning)
3) Även om jag känner denna lukt, accepterar ...
4) Även om jag ser henne röka, accepterar ...
5) Även om jag är van att ta ett bloss efter middagen, accepterar ...
6) Även om jag druckit vin och vill röka, accepterar ...

22/2 2004 ASPEKT 01            www.eft.se                  sid. 8

Tapping World Summit - det årliga EFT-evenemanget. Informationen flyttad till länkar, klicka här

Till menyn
Uppdaterad senast  2016-09-10